Johtoryhmä

Guy Konsbruck - Toimitusjohtaja

Guy Konsbruck nimitettiin Afarakin toimitusjohtajaksi joulukuussa 2016. Konsbruck työskenteli ennen Afarakia MFC Industrialin varatoimitusjohtajana vuodesta 2014 lähtien. Sitä ennen hän työskenteli FESIL:n globaalien myyntiyhtiöiden toimitusjohtajana ja hän oli myös yksi Luxalloysin perustajista. Konsbruckilla on MBA-tutkinto (SHU Fairfield) ja hän on valmistunut Strasbourgin yliopistosta (Unversité de Strasbourg II).

Melvin Grima - Talousjohtaja

Melvin Grima aloitti Afarakissa vuonna 2013 konsernin rahoituspäällikkönä. Hän toimi konsernin rahoitusjohtajana vuodesta 2015, kunnes hänet nimitettiin talousjohtajaksi tammikuussa 2019. Grima vastasi konsernin taloustoimintojen siirrosta Maltalle ja on perehtynyt laajasti yhtiön toimintaan ja markkinoihin. Ennen Afarakia Grima työskenteli useissa eri johtotehtävissä muun muassa hotelliketjun konsernikirjanpitäjänä ja rahoituspäällikkönä öljyteollisuuskonsernissa. 

Dr. Danko Koncar - Operatiivinen johtaja

Danko Koncar on toiminnut Yhtiön toimitusjohtajana 12.2.2013 - 21.5.2015 jonka jälkeen hän on jatkannut Yhtiön palveluksessa liiketoiminnan kehitysjohtajana. Koncarilla on laaja kokemus mineraalien jalostamisesta ja kaupasta, mukaan lukien yli 20 vuoden kokemus ferrokromiliiketoiminnasta, jossa hänellä on myös kuuden vuoden kokemus tasavirtateknologian soveltamisesta ferrokromin tuotannossa. Koncar on toiminut Samancor Chromen hallituksen puheenjohtajana ja RCS Ltd:n hallituksen jäsenenä ja on edelleen Kermas Ltd:n hallituksen jäsen. Koncar toimi Ruukki Group Oyj:n vt. toimitusjohtajana lokakuusta 2010 toukokuuhun 2011. Koncar ei ole riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista määräysvaltayhteisönsä Kermas Ltd:n kautta.