Palkitseminen

Palkitseminen ensisijainen tavoite on houkutella, sitouttaa ja motivoida korkeatasoisia avainhenkilöitä yhtiön liiketoimintastrategian toteuttamiseksi ja osakkeenomistajien arvon kasvattamiseksi. 

Johdon palkitseminen on yhdistelmä peruspalkoista, vuosibonuksista sekä pitkän aikavälin osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä. Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän peruspalkat määräytyvät johtajan aseman, taitojen ja kokemuksen perusteella. 

Afarakin palkitsemisvaliokunta kehittää, valvoo ja tarkastaa johtoryhmän ja hallituksen palkitsemisperiaatteita. Se antaa suosituksia hallitukselle avainhenkilöiden palkitsemisesta sekä valmistelee ehdotukset hallituksen palkkioista yhtiökokoukselle.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa. Sen lisäksi maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1 500 euroa kuukaudessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 000 euroa kuukaudessa.

Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitus- tai valiokuntatyöskentelystä maksettaviin palkkioihin.

Tilikaudella 2019 hallituksen jäsenille maksettiin hallitus- ja valiokuntatyöskentelypalkkioita yhteensä 227 000 euroa.

Palkka- ja palkkioselvitykset

Afarakin Palkka- ja palkkioselvitykset 2018 (43,9 KB)

Afarakin palkka- ja palkkioselvitys 2017 (2,0 MB)

Afarakin palkka- ja palkkioselvitys 2016 (2,6 MB)

Afarakin palkka- ja palkkioselvitys 2015 (55,9 KB)

Afarakin palkka- ja palkkioselvitys 2014 (208,5 KB)

Afarakin palkka- ja palkkioselvitys 2013 (180,3 KB)

Ruukin palkka- ja palkkioselvitys 2012 (57,4 KB)

Ruukin palkka- ja palkkioselvitys 2011 (1011,9 KB)

Ruukin palkka- ja palkkioselvitys 2010 (190,6 KB)