SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Afarak on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Afarakin hallinto- ja ohjausjärjestelmät perustuvat Suomessa voimassa olevaan lainsäädäntöön, Yhtiön yhtiöjärjestykseen, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin, Finanssivalvonnan määräyksiin, Yhdistyneen Kuningaskunnan Listing, Disclosure and Transparency Rules –sääntöihin sekä NASDAQ Helsingin ja Lontoon pörssin sääntöihin. Afarak noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (”Suomen koodi”). Tämän vuoksi Afarak ei noudata tiukasti tiettyjä Yhdistyneessä kuningaskunnassa voimassa olevan, syyskuussa 2012 julkaistun hallinnointikoodin (”UK koodi”) osioita. Yhtiö kuitenkin uskoo, että niillä osaalueilla, joilla Yhtiö poikkeaa UK koodista, Yhtiön käytännöt ovat kuitenkin hyväksyttäviä alla olevassa liitteessä kerrotuista syistä.

Koska Afarak-konsernilla on ulkomaisia tytäryhtiöitä, huomioon otetaan myös paikalliset lait ja säädökset, kuten kirjanpito-, vero- ja valuuttamääräykset. Tämä selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015. Selvitys on saatavilla myös Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com. Selvitys on laadittu perustuen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin. Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on luettavissa Arvopaperiyhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa: www.cgfinland.fi. Afarak ei ole tehnyt poikkeuksia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin noudattamisessa.

Lataa

Afarakin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 (13,8 MB)

Afarakin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 (23,0 KB)

Afarakin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 (23,1 KB)

Afarakin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 (286,6 KB)

Afarakin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 (288,3 KB)

Ruukin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (76,3 KB)

Ruukin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 (585,5 KB)

Ruukin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 (897,0 KB)

Ruukin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 (156,8 KB)