Yleinen tietosuojakäytäntö

AFARAK GROUP - YLEINEN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ (256,4 KB)

Oikeudellinen huomautus

Internet-sivujen käyttöä koskeva ilmoitus

Avaamalla Afarak Group Oyj:n ("Afarak") internet-sivut sitoudut noudattamaan seuraavia käyttöehtoja.

Sivuston käyttöoikeus

Afarak ylläpitää näitä internet-sivuja tarjotakseen tietoa liiketoiminnastaan. Afarak haluaa tarjota kaikille mahdollisuuden saada tutustua tällä sivustolla olevaan materiaaliin. Afarakin tavoitteena on, että sivustolla oleva tieto on kattavaa, ajantasaista ja paikkansapitävää. Afarak ei kuitenkaan sitoudu takaamaan tätä. Tämän sivuston käyttöoikeus on rajoitettu ja Afarakilla on milloin tahansa oikeus muuttaa käyttöoikeuden sisältöä tai evätä se.

Immateriaalioikeudet ja tietojen käyttäminen

Afarak omistaa tekijänoikeudet tällä sivustolla esitettyyn materiaaliin © Afarak Group Oyj 2012. Tällä sivustolla esitettyä materiaalia ei saa kopioida, tallentaa ja/tai millään muulla tavalla levittää eteenpäin ilman Afarakin kirjallista lupaa. Tämä ei kuitenkaan koske tällä sivustolla esitettyjen tietojen käyttöä yksityiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Pörssitiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan aina sitä käytettäessä.

Afarak Group Oyj:n oikeudet ja vastuut

Afarak ei vastaa näiden sivujen käytöstä tai käytön keskeytymisestä aiheutuneista vahingoista. Afarak ei vastaa näillä sivuilla olevien tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta, tiedot tarjotaan sellaisina kuin ne ovat ja siten kuin ne ovat. Mikäli sivustolla vierailijalla on tarve varmistua tiedon ajantasaisuudesta ja paikkansapitävyydestä taikka saada lisää tietoa Afarakista ja sen toiminnasta, suosittelemme yhteydenottoa Afarakiin. Yhteystiedot löytyvät tältä sivustolta. Afarakilla on milloin tahansa oikeus muuttaa näillä sivuilla olevaa tietoa tai estää pääsy näille sivuille.

Kolmansien tahojen tuottama materiaali

Tämä sivusto sisältää myös kolmansien tahojen tuottamaa materiaalia ja linkkejä kolmansien ylläpitämille sivustoille. Afarak ei vastaa tällaisesta kolmansien tahojen tuottamasta ja/tai ylläpitämästä materiaalista. Mikäli tällaisesta materiaalista on lisäkysymyksiä, tulee ottaa yhteyttä asianomaisen materiaalin tuottaneeseen tahoon.

Evästeet (cookies) ja yksityisyyden suoja

Eväste on pieni tiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän tietokoneelle. Afarak käyttää evästeitä ainoastaan helpottamaan Afarakin internet-sivujen käyttöä. Evästeiden avulla ei kerätä henkilötietoja sivuston käyttäjistä. Evästeiden tallentumista voi hallinnoida itse tietokoneen internet-asetusten avulla.
Noudatamme toiminnassamme henkilötietolakia ja tietosuojavaltuutetun antamia suosituksia. Lisätietoja annettujen henkilötietojen suojaamisesta saat lain rekisteriselosteesta. Voit jättää Afarakille palautetta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen palaute@afarakgroup.fi.

Sovellettava laki ja kieliversioiden ensisijaisuus

Tähän sivustoon ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia. Mikäli eri kieliversioiden välillä on eroja, sovelletaan suomenkielistä versiota.