Afarak on aloittanut useiden eri projektien arviointiprosessit ja aikoo myös jatkaa työtään kromimalmin tuotannon kasvattamiseksi.

Lyhyt aikaväli

  • Investointi hienojakeiden hyödyntämislaitokseen Turkin kaivoksilla
  • Kuivain-investointi Mogalen ferrokromin sulatusuuniin ja investointi poltetun kalkin käyttöön tuotantoprosessissa

Keskipitkä aikaväli

  • Rauta-piikromin laitosinvestoinnin arviointi EWW:lle
  • Kuonan kierrätysinvestoinnin arviointi EWW:lle
  • Vlakpoortin kaivoksen avolouhoksen käynnistäminen Etelä-Afrikassa
  • Maanalaisen kaivoksen käynnistäminen Eaglen kaivoksella Turkissa
  • Maanalaisen kaivoksen käynnistäminen Mecklenburgin kaivoksella Etelä-Afrikassa
  • Maanalaisen kaivoksen käynnistäminen Stelliten kaivoksella Etelä-Afrikassa

Leave a Reply