Skip to main content

VASTUULLISUUS

Afarak on ihmiskeskeinen organisaatio. Tukensa ja aloitteidensa kautta Afarak investoi useisiin eri yhteisöihin toimipaikkojensa läheisyydessä Etelä- Afrikassa saaden siten aikaan positiivista muutosta ihmisten elämään.

 Afarakin 2017 kestävän kehityksen katsaus (3,8 MB)

 Afarakin 2016 kestävän kehityksen katsaus (1,1 MB)

Nämä ovat tärkeimmät arvomme ja vaalimme niitä ylpeydellä:

Terveys & turvallisuus

Turvallisuus on ykkösprioriteettimme, ja noudatamme ”Nolla vahinkoa” politiikkaa kaikissa yksiköissämme. Emme koskaan vaaranna kenenkään työntekijöidemme tai niiden yhteisöjen turvallisuutta, joissa toimimme.

Investoiminen paikallisyhteisöön

Olemme sitoutuneet tukemaan yhteisöjä, joissa toimimme, ja arvostamme näitä yhteisöjä kasvumme keskeisinä sidosryhminä. Tältä pohjalta kehitämme konkreettisia hankkeita, joiden tavoitteena on parantaa heidän elämänlaatuaan.

Ympäristönsuojelu

Luonnonvarojen parissa toimivana yrityksenä olemme hyvin tietoisia velvollisuudestamme suojella ympäristöä louhinnan ja materiaalien käsittelyn kaikissa vaiheissa ja pyrimme ylittämään lakisääteiset velvoitteemme silloin kun se on mahdollista.

Hyvä hallinto

Noudatamme tiukasti Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ja sitoudumme noudattamaan velvollisuuksiamme pörssiyhtiönä rehellisesti ja läpinäkyvästi.

Monwametsin maatalousprojekti, Rustenburg

Pato- ja kasteluprojektit ovat keskeisiä Etelä- Afrikan yhteisöille parantaen satojen perheiden elämänlaatua. Monwametsin maatalousprojektissa Afarak auttoi korjaamaan ja rakentamaan kaksi patoa, porakaivoja ja kastelujärjestelmän. Afarak laajensi tukeaan maatalousprojektin käynnistämiseen. Nyt kun vettä on tarjolla, useiden eri vihannesten viljely on aloitettu.

Umephi Jade House, Mogale City

Afarak tukee seitsemää orpoa, jotka tällä hetkellä asuvat Jade Housessa. Jade House rakennettiin turvapaikaksi orvoille ja se tarjoaa kasvatuskodin näille lapsille.

Patrick Masego School, Mogale City

Afarakilla on useita projekteja Rietvalleissa koskien erityisesti Patrick Masegon peruskoulua. Afarakin tuen avulla koululla on myös laaja puutarha, jossa viljellään vihanneksia ja hedelmiä, joita käytetään osana koulun ylläpitämää ruokaohjelmaa. Patrick Masegon koulu tarjoaa päivittäin ruoan lähes 2 000 lapselle myös viikonloppuisin ja loma-aikoina.

Ruokaohjelmat

Afarak tukee viittä päivähoitokeskusta Rietvallein alueella ja tarjoaa päivittäiset ateriat 155 lapselle. Nämä viisi päivähoitokeskusta ovat Thembelihle, Ntlanta, Wise Girl, Little Achievers ja Busy Bee. Samankaltaiset ruokaohjelmat ovat käynnissä Magda Fourien yhteydessä Paardekraalissa ja Millenium-peruskouluissa.

Yhteisöyrittäjyys, Mogale City

Mzimhlope palvelukeskus pyörittää käsityöpajaa ja –kauppaa, jossa yhteisön jäsenet valmistavat ja myyvät erilaisia pääasiassa puusta valmistettuja tuotteita, joiden tuotoilla he rahoittavat päivittäiset tarpeensa. Afarak tukee palvelukeskusta ostamalla sinne materiaaleja.

CK-Säätiö

Afarak tukee CK-säätiötä maksamalla palkan lisäopettajalle tukeakseen köyhiä lapsia Patrick Mashegon peruskoulussa. Opettaja on erikoistunut tukemaan rikkinäisistä perheistä tulevien lasten henkistä hyvinvointia.

Polekego-keskus

Afarak tukee tätä keskusta Krugersdorpissa. Keskus tarjoaa suojan hyväksikäytetyille naisille ja lapsille. Keskus pystyy majoittamaan 40 äitiä.