Skip to main content

Afarak ymmärtää, että kestävä kehitys on kriittistä kaikille yrityksille ja toimialalle. Haluamme edetä oikealla tavalla kaikilla liiketoimintamme tasoilla.

Työntekijöidemme turvallisuus on meille ykkösprioriteetti. Se on ennen kaikkea muuta, emmekä käytä pikanäppäimiä. Tässä suhteessa keskitymme jatkuvasti työtovereiden terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen sekä toimintatilojemme ympärillä olevien yhteisöjen hoitoon. Ensisijaisena yrityksenä olemme sitoutuneet minimoimaan ekologista jalanjälkeämme vähitellen.

Toimintaamme isännöivät yhteisöt ovat tärkeitä sidosryhmiä ja olemme ylpeitä yhteistyömme vuosien aikana rakentamastamme maineesta.

Terveys & Turvallisuus

Afarak pyrkii saavuttamaan niin kutsutun ”nollahaitapolitiikan” kaikilla toimintamme tasoilla ja tarjoamaan työntekijöilleen ja urakoitsijoilleen turvallisen ja terveellisen työympäristön.

Afarak pitää säännöllisesti terveydelle ja turvallisuudelle omistettuja hallituksen valiokuntia, joiden tavoitteena on integroida konsernin toiminnot ottamaan huomioon kaikkien sidosryhmien sosiaaliset, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasemat.

Parannamme työntekijöidemme olosuhteita tarjoamalla turvallisen työympäristön sekä tartumalla tärkeisiin terveysongelmiin, kuten HIV/aidsiin (etenkin Etelä-Afrikan toiminnoissa). Turvallisuuden ohella terveys on Afarakille etusijalla. Tarjoamalla terveydenhuoltoa työtovereillemme voimme aktiivisesti edistää heidän pitkän aikavälin hyvinvointiaan. Tehtaissamme arvioimme, valvomme ja hallitsemme työntekijöihimme kohdistuvia riskejä.

Afarak uskoo, että vahvalla turvallisuusjohtajuudella tuotantolaitoksillaan se voi luoda ja ylläpitää turvallisia työpaikkoja kaikille.

Ympäristö

Vesi hallinta

Vesi on yhteinen ja rajallinen luonnonvara. Pyrimme suojelemaan vesilähteitä, hallitsemaan ja kierrättämään veden käyttöämme samalla kun tarjoamme puhtaan veden saatavuuden.

Jätettä hallinta

Pyrimme minimoimaan toimintamme tuottaman jätteen. Kaivostoimintamme tuottaa rikastusjätteitä, jotka kierrätämme rikastusprosesseillamme.

Maa kuntoutus

Pyrimme hoitamaan maa-alueitamme vastuullisesti koko omaisuutemme elinkaaren ajan. Tätä varten työskentelemme parhaillaan työskentelevien kaivosten kunnostusprojekteissa

Päästöt

Toimintamme vaikuttaa ilmanlaatuun ja CO2-päästöihin. Etelä-Afrikassa olemme asentaneet ja ottaneet käyttöön 2,8 MW:n lämmöntalteenottoyksikön Mogaleen.