Skip to main content

Malmivarat käsittävät mineraalivarantojen osat jotka ovat lainopilliset, taloudelliset ja tekniset seikat huomioon ottaen mahdollista louhia. Afarakin Etelä- Afrikassa sijaitsevat kromimalmivarat ovat  13,6 miljoonaa tonnia. Malmivaroja ei ole sisällytetty mineraalivarantoihin. Turkissa sijaitsevia varoja on puolestaan 7,1 miljoonaa tonnia sekä 2,1 miljoonaa tonnia Turkin sääntelyn mukaisia hypoteettisia varoja.

Mineraalivarannot käsittävät mineraalit, jotka ovat potentiaalisesti arvokkaita ja jotka voidaan kohtuudellisella todennäköisyydellä lopulta louhia. Kun lainopilliset, tekniset ja taloudelliset toimenpiteet ja varmistukset on suoritettu, mineraalivarannot voidaan luokitella malmivaroiksi. Afarakin Etelä-Afrikassa sijaitsevat kromivarannot ovat 55,1 miljoonaa tonnia sisältäen 12,2 miljoonaa tonnia ns. kohdevarantoja (Target Resources).

Lisäksi Afarakin platinametallien kokonaisvarannot ovat 2,29 miljoona unssia platinaa, palladiumia sekä kultaa. Platinametallien kohdevarannot sisältävät puolestaan 0,74 miljoonaa unssia kohdevarantoja.

Lisäinformaatiota  aiheesta löytyy Yhtiön selvityksestä varannoista ja -varoista:

Reserves and Resources statement 2019
Reserves and Resources statement 2018
Reserves and Resources statement 2017
Reserves and Resources statement 2016
Reserves and Resources statement 2015

Leave a Reply