Skip to main content

RAUTAMETALLIT

Rautametalliseosliiketoimintaan kuuluvat Vlakpoortin kaivos, Zeerustin kaivos, Stelliten kaivos ja Mecklenburgin kaivos Etelä-Afrikassa. Liiketoiminta tuottaa kromimalmia maailmanlaajuisille markkinoille.

Mecklenburgin

Kaivos

Mecklenburgin kaivos sijaitsee Bushveld Complexin itäkielekkeellä, jolla tunnetusti sijaitsee suuri osa maailman tunnetuista platinavarannoista, mutta myös suuri määrä kromiittia. Mecklenburgin avolouhos saatiin täyteen tuotantoon heinäkuussa 2013. Yhtiö tutkii maanalaisen kaivostoiminnan aloittamista Mecklenburgissa.

Mecklenburgin kaivoksen mineraalivarat ja -varannot löytyvät Yhtiön mineraalivara- ja -varantolausunnosta.

Vlakpoortin

Kaivos

Vlakpoortin pintaoikeus hankittiin vuonna 2011 sen jälkeen, kun malminetsintäoikeus oli myönnetty Afarakin tytäryhtiö Destiny Springs Investments 11:lle DMR:n mukaan. Siitä lähtien on tehty laajamittaista tutkimustyötä, kuten geologisia porauksia, tutkimusojien kaivuuta ja koelouhintaa LG5- ja LG6-malmijuonilla. Varannot muodostuvat malmijuonista LG1–6, MG1–4 ja UG1–2 sekä Merensky Reefin paljastumista.

Zeerustin

Kaivos

Afarak osti ZCM:n vuonna 2017 erityisesti kromimalminsa vuoksi ainutlaatuisen laadun vuoksi.

Katsaus vuoteen 2022

71 271mt

Kaivostuotanto

94

Henkilöstö