Skip to main content

Johtoryhmä

Yhtiön toimitusjohtajaa avustaa hänen tehtävissään johtoryhmä. Johtoryhmä on hallituksen marraskuussa 2009 perustama neuvoa-antava toimielin. Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvia valtuuksia tai itsenäistä päätöksentekovaltaa. Päätökset johtoryhmän käsittelemistä asioista tekee toimitusjohtaja tai kyseisestä asiasta vastaava johtoryhmän jäsen, ellei asiasta päätä Yhtiön hallitus.

Guy Konsbruck

Toimitusjohtaja

Guy Konsbruck nimitettiin Afarakin toimitusjohtajaksi joulukuussa 2016. Konsbruck työskenteli ennen Afarakia MFC Industrialin varatoimitusjohtajana vuodesta 2014 lähtien. Sitä ennen hän työskenteli FESIL:n globaalien myyntiyhtiöiden toimitusjohtajana ja hän oli myös yksi Luxalloysin perustajista. Konsbruckilla on MBA-tutkinto (SHU Fairfield) ja hän on valmistunut Strasbourgin yliopistosta (Unversité de Strasbourg II).