Skip to main content

Johtoryhmä

Yhtiön toimitusjohtajaa avustaa hänen tehtävissään johtoryhmä. Johtoryhmä on hallituksen marraskuussa 2009 perustama neuvoa-antava toimielin. Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvia valtuuksia tai itsenäistä päätöksentekovaltaa. Päätökset johtoryhmän käsittelemistä asioista tekee toimitusjohtaja tai kyseisestä asiasta vastaava johtoryhmän jäsen, ellei asiasta päätä yhtiön hallitus.

Guy Konsbruck

Toimitusjohtaja

Guy Konsbruck nimitettiin Afarakin toimitusjohtajaksi 12.10.2023. Tätä ennen Guy Konsbruck toimi Afarakin toimitsjohtajana aikavälillä 15.1.2017-30.6.2023.

Tätä ennen hän työskenteli johtajana MEC Industrialissa, FESILin globaalien myyntiyhtiöiden toimitusjohtajana ja hän on yksi Luxalloysin perustajista.

Mr. Konsbruck valittiin yhtiön hallitukseen 5.2.2018 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.